Training nieuwe media

Social Media en het internet bepalen voor de meesten het ritme van de dag. Allang niet meer exclusief voor jongeren of vrienden. Geen bedrijf of overheid ontbreekt nog op de digitale snelweg. Kennis van de media en vaardigheid bij de inzet ervan is van groot belang. Ontwikkelen van beleid is één maar het doen en deelnemen is belangrijker. Wij brengen het gebruik van social media in lijn met woordvoering en mediahandling in crisissituaties. Het vereist een verfijnde techniek om zonder toestemming en louter op mandaat te communiceren met de wereld om ons heen. Woordkeuze en omvang boodschap stellen eisen aan de berichten. Instemming verwerven voor het gebruik van social media is bij overheden nogal eens moeilijk en ook daar bereiden we deelnemers aan deze training op voor.